Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder

Vi erbjuder ett brett utbud av fonder för privatpersoner och arbetar även med några av världens ledande institutioner och distributörer. Samtliga fonder följer East Capitals investeringsfilosofi som baseras på långsiktigt perspektiv, fundamental analys och aktiv förvaltning.

East Capitals fonder
Balkans

Investerar i företag som gynnas av långsiktiga trender och tillväxt i inhemsk konsumtion på marknader som befinner sig i en tidig utvecklingsfas, t.ex. Grekland, Rumänien, Turkiet, Ungern och Slovenien.

NAV-kurs

37,20 SEK

1 dag

+0,74 %

i år

+28,37 %

Datum

2024-06-20

Hållbarhet

Artikel 8

China A-Shares

Fonden syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa jämförelseindex samt konkurrenter över en marknadscykel genom att, med tydliga urvalskriterier, välja högkvalitativa bolag i Kina.

NAV-kurs

114,44 SEK

1 dag

-0,17 %

i år

+4,90 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

1549,73 USD

1 dag

-0,27 %

i år

+0,91 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

Eastern Europe

Investerar i bolag över hela Östeuropa (ex. Ryssland). För att ta till vara på den starka tillväxten och de låga värderingarna söker fonden investeringar i ett brett urval av länder, sektorer och bolag.

NAV-kurs

20,72 SEK

1 dag

+0,58 %

i år

+23,93 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

31,73 EUR

1 dag

+0,34 %

i år

+22,88 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

23,44 USD

1 dag

+0,48 %

i år

+19,22 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

Global Emerging Markets Sustainable

Fonden investerar i tillväxtmarknader med fokus på kvalitetsbolag med långsiktiga tillväxtutsikter.

NAV-kurs

246,07 SEK

1 dag

-0,28 %

i år

+14,32 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

455,71 EUR

1 dag

-0,52 %

i år

+13,35 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 9

Global Frontier Markets

Målet med East Capital Global Frontier Markets är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag på frontiermarknader globalt.

NAV-kurs

224,11 SEK

1 dag

+0,03 %

i år

+23,17 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

163,10 USD

1 dag

-0,07 %

i år

+18,50 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

Multi-Strategi

Aktivt förvaltad globalfond med tonvikt på tillväxtmarknader och bred riskspridning i aktier och räntor.

NAV-kurs

124,04 SEK

1 dag

+0,13 %

i år

+9,16 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

217,78 SEK

1 dag

+0,13 %

i år

+9,17 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

New Europe

Fonden investerar i aktier i hela Östeuropa, förutom i Ryssland. Fonden är inte begränsad av något jämförelseindex.

NAV-kurs

118,50 SEK

1 dag

+0,58 %

i år

+24,21 %

Datum

2024-06-24

Hållbarhet

Artikel 8

Russia (stängd*)

East Capital Russia är stängd för handel per den 1 mars 2022 och tills vidare. Indikativt NAV per aktie för East Capital Russia per 31 december 2023.

NAV-kurs

n/a

1 dag

i år

Datum

n/a

Hållbarhet

Artikel 6

NAV-kurs

-

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Innan du investerar bör du läsa igenom informationsbroschyr och faktablad.