Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera I East Capitals Fonder 1480X565

Investera i våra fonder

Genom investeringsplattformen East Capital Group Direct

East Capital Group Direct är investeringsplattformen där du kan handla och investera i East Capitals aktiefonder, Espirias aktie- och blandfonder samt hedgefonden Adrigo.

När du investerar via East Capital Group Direct kan du se fram emot en mängd mervärden. Du får förstahandsinformation och analyser om våra marknader via våra nyhetsbrev och portföljkommentarer. Vi bjuder in till exklusiva seminarier och evenemang med våra experter och externa gästföreläsare. Sist men inte minst erbjuder vi dig förstås alltid personlig service.

Första gången fyller du i en ansökan och registerar dig med BankID för att kunna öppna en depå och/eller ett investeringssparkonto (ISK) och välja de fonder som du vill investera i. Följ ditt innehav genom att logga in med BankID.

Öppna ett depå- eller investeringssparkonto
Har du några frågor?
Kontakta oss gärna på 08-505 97 777 eller via e-post ecg@eastcapital.com

Mer information

En depå kan öppnas av både privatpersoner (myndiga och omyndiga) och företag. Du betalar ingen teckningsavgift för våra aktiefonder.

Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du kan byta fonder utan att kapitalvinstbeskattas. Du betalar istället en årlig schablonskatt baserad på värdet av dina tillgångar. Du kan dessutom kvitta din schablonintäkt mot kapitalförluster och andra utgifter i din deklaration. Ett investeringssparkonto kan öppnas av privatpersoner (myndiga och omyndiga). Du betalar ingen teckningsavgift för våra aktiefonder.

Du kan enkelt flytta investeringar från andra värdepappersbolag till våra aktiefonder med en överföringsfullmakt. Observera att en flytt till ett investeringssparkonto ses som en skattemässig avyttring. Vänligen kontakta vår kundtjänst om du har frågor.

Prislistan gäller för dig som har en depå eller ett investeringssparkonto via investeringsplattformen, East Capital Group Direct.

Avgifter
Överföring av fondandelar till East Capital 0 SEK
Överföring av fondandelar från East Capital 250 SEK per fond, max 2500 SEK
Köp av fondandelar i inloggat läge på East Capital Group Direct 0 SEK
Köp eller försäljning av fondandelar över telefon eller blankett 49 SEK per samtal/blankett
Kontobesked / engagemangsbesked via post 199 SEK
Andra intyg än kontobesked / engagemangsbesked     
för utlandsbosatta 
199 SEK

 

Fonder 
Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, eventuella uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondernas faktablad och prospekt. Faktabladen och prospekten finns att tillgå på fondsidorna på www.eastcapital.com 

Räntor 
East Capital betalar inte ut någon ränta för de likvida medel som kunden innehar på depån eller ISK. 

Växling 
Vi kan komma att ta ut en valutaavgift vid köp eller försäljning av fondandelar i annan valuta än SEK. 

Dödsbo 
Begäran om kontobesked / engagemangsbesked samt begäran om andra typer av intyg är kostnadsfritt för dödsbon. 

Pensionsspara i East Capitals fonder
Månadsspara i fonder