Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera I East Capitals Fonder 1480X565

Investera i våra fonder

Genom investeringsplattformen East Capital Group Direct

East Capital Group Direct är investeringsplattformen där du kan handla och investera i East Capitals aktiefonder, Espirias aktie- och blandfonder samt hedgefonden Adrigo.

När du investerar via East Capital Group Direct kan du se fram emot en mängd mervärden. Du får förstahandsinformation och analyser om våra marknader via våra nyhetsbrev och portföljkommentarer. Vi bjuder in till exklusiva seminarier och evenemang med våra experter och externa gästföreläsare. Sist men inte minst erbjuder vi dig förstås alltid personlig service.

Första gången fyller du i en ansökan och registerar dig med BankID för att kunna öppna en depå och/eller ett investeringssparkonto (ISK) och välja de fonder som du vill investera i. Följ ditt innehav genom att logga in med BankID.

Öppna ett depå- eller investeringssparkonto
Har du några frågor?
Kontakta oss gärna på 08-505 97 777 eller via e-post ecg@eastcapital.com.

Mer information

En depå kan öppnas av både privatpersoner (myndiga och omyndiga) och företag. Du betalar ingen teckningsavgift för våra aktiefonder.

Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du kan byta fonder utan att kapitalvinstbeskattas. Du betalar istället en årlig schablonskatt baserad på värdet av dina tillgångar. Du kan dessutom kvitta din schablonintäkt mot kapitalförluster och andra utgifter i din deklaration. Ett investeringssparkonto kan öppnas av privatpersoner (myndiga och omyndiga). Du betalar ingen teckningsavgift för våra aktiefonder.

Du kan enkelt flytta investeringar från andra värdepappersbolag till våra aktiefonder med en överföringsfullmakt. Observera att en flytt till ett investeringssparkonto ses som en skattemässig avyttring. Vänligen kontakta vår kundtjänst om du har frågor.

Prislistan gäller för dig som har en depå eller ett investeringssparkonto via marknadsplatsen för fonderna inom East Capital Group.

Tjänster
Avgift för förvaringsinstitut (depå eller investeringssparkonto) 0 SEK
Kontantöverföring (in) 0 SEK
Kontantöverföring (ut) 0 SEK
Returnerad betalning pga otillräcklig information 0 SEK
Teckning och inlösen av fondandelar Se produktavgifter nedan
Överföring av fondandelar eller värdepapper till East Capital 0 SEK
Överföring av fondandelar eller värdepapper från East Capital 250 SEK per fond, max 2500 SEK

 

Komplexa produkter
Transaktions-, insättnings- och uttagsavgifter Se produktavgifter nedan
Courtage för private equity-produkter 0,30% eller minst 150 SEK

 

Räntor
Insatta likvida medel SEK, månadsvis kapitalisering 0%
Insatta likvida medel EUR, månadsvis kapitalisering 0%
Insatta likvida medel USD, månadsvis kapitalisering 0%
Insatta likvida medel NOG, månadsvis kapitalisering 0%
Pensionsspara i East Capitals fonder
Månadsspara i fonder