Tillväxt- och frontiermarknader

East Capital investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Sedan East Capital grundades 1997 har vi eftersträvat att vara en långsiktig, aktiv och ansvarsfull investerare och ägare.

Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Om East Capital

Vi är en aktiv fondförvaltare som investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Våra förvaltningsteam baserar sin investeringsstrategi på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagskontakter. Utvärdering av risker och möjligheter relaterat till ESG utgör en integrerad del av investeringsprocessen.

Mer om oss