Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Institutional Clients 1480X565

Institutionella kunder

East Capital erbjuder ett antal fonder, specialiserade på tillväxt- och frontiermarknader, som ger exponering mot den inhemska tillväxtpotentialen på marknaderna.

Kontakta oss

Få tillgång till investeringsmöjligheter på tillväxt- och frontiermarknader runt om i världen. Välkommen att kontakta oss på Investor Relations.

Investor Relations

Nikodemus Dahlgren 615X405

Nikodemus Dahlgren

Head of Investor Relations

Anja Wahlscheidt 615X405

Anja Wahlscheidt

Senior Due Diligence Manager, Institutional Sales Europe

Adam Petersson Ellafi 615X405

Adam Petersson Ellafi

Relationship Manager, Institutional Sales Sweden

Marcus Rågmark 615X405

Marcus Rågmark

Relationship Manager, Institutional Sales Europe

Johan Gustafsson 615X405

Johan Gustafsson

Senior Manager, Portfolio Analysis & Fund Selection