Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

About East Capital

Om East Capital

Vi investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Sedan vår start 1997 har vi strävat efter att vara långsiktiga, aktiva och ansvarsfulla investerare och ägare.
Hongkong 615X405

East Capital är en aktiv kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Våra förvaltningsteam baserar sin investeringsstrategi på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagskontakter. Utvärdering av risker och möjligheter relaterat till ESG (environmental, social, governance, det vill säga miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning) utgör en integrerad del av investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktig hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.
Genom åren har vi erhållit flera prestigefyllda utmärkelser samt uppmärksamhet kring våra strategiers prestation och vårt betydelsefulla påverkansarbete gällande ESG.

East Capital är en del av East Capital Group och arbetar med ett brett spektrum av internationella investerare, inklusive ledande institutioner, företag och privatpersoner.

East Capital Group 540X355 3

East Capital Group

East Capital är en del av East Capital Group - en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. East Capital Group består av East Capital, Espiria, Adrigo och East Capital Real Estate. Vi erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar genom att kombinera aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk.