Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsspara i fonder

Månadsspara 730X480
Sprid risker och utnyttja kurssvängningar genom att månadsvis köpa fondandelar. Månadsspara för egen del eller för någon annans räkning.

När är det bäst att investera?

Störst chans att fånga uppgångar och samtidigt sprida risken har den som investerar kontinuerligt. Så på frågan när är det bäst att investera? Är svaret: helst lite varje månad - du bestämmer hur mycket eller lite du kan lägga på ditt sparande. Månadssparande i fonder innebär att du sparar i våra fonder genom att regelbundet, månadsvis, köpa fondandelar, genom autogiro.

Därför månadsspara

  • Utnyttja kurssvängningarna. Genom att månadsspara får du fler andelar när kursen går ner och när den går upp igen har du flera andelar som ökar i värde.
  • Sprid riskerna. Genom att sätta in mindre belopp spridda över tid minimeras konsekvenserna av toppar och dalar.
  • Enkelt att spara via autogiro. Pengarna förs över med automatik utan krångel.
Börja månadsspara

Så här kommer du igång

Som direktkund loggar du in med BankID på East Capital Group Direct, marknadsplatsen för fonderna inom East Capital Group.

  • Välj fond
  • Välj ditt föranmälda konto
  • Välj belopp (minimum 200kr)
  • Bekräfta med BankID.

Du kan också skriva ut och skicka in handlingarna via post.

Blanketter hittar du här