Tillväxt- och frontiermarknader

East Capital investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Sedan East Capital grundades 1997 har vi eftersträvat att vara en långsiktig, aktiv och ansvarsfull investerare och ägare.
East Capital Balkans Winner Of 2024 Lipper Fund Award (Europe) 615X405

Fonden East Capital Balkans – Vinnare av 2024 års Lipper Fund Award (Europa)

Fonden East Capital Balkans har tilldelats 2024 års Lipper Fund Award Europe. Det är en prestigefylld utmärkelse som erkänner fondens enastående avkastning under de senaste fem åren.

Om East Capital

Vi är en aktiv fondförvaltare som investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Våra förvaltningsteam baserar sin investeringsstrategi på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagskontakter. Utvärdering av risker och möjligheter relaterat till ESG utgör en integrerad del av investeringsprocessen.

Mer om oss

Nyheter

Visa mer
H2 2023 Impact Report - East Capital Global Emerging Markets Sustainable