Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Polen, Turkiet och Grekland har haft en utmärkt 12-månadersperiod för aktiemarknaderna

I det här webbinariet gör våra experter en djupdykning i marknaderna i Polen, Turkiet och Grekland med utgångspunkt i sina sammanlagt 48 års erfarenhet av investeringar i regionen och över 120 företagsmöten årligen. Varje land har sin egen unika och övertygande tillväxthistoria, kombinerad med starka företag och attraktiva värderingar.

Vi är särskilt stolta över utvecklingen för våra strategier i Emerging Europe under de senaste 12 månaderna, där East Capital New Europe avkastade +44% i USD och East Capital Balkans +48% per den 25 juni.

Lyssna när vi diskuterar de viktigaste drivkrafterna som driver varje land framåt och delar med oss av insikter om hur vi investerar i regionen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Detta är marknadskommunikation. Denna publikation är inte riktad till dig om vi enligt någon lag i någon jurisdiktion är förbjudna att göra denna information tillgänglig för dig och är inte avsedd för användning som skulle strida mot lokala lagar eller förordningar. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt, men det kan inte uteslutas att den kan vara baserad på oreviderade eller overifierade siffror eller källor. Informationen i detta dokument ska inte betraktas som investeringsrådgivning och ska inte användas som enda grund för ett investeringsbeslut. Vänligen läs prospekt och faktablad (KID), som finns tillgängliga på www.eastcapital.com

Relaterade artiklar

H2 2023 Impact Report - East Capital Global Emerging Markets Sustainable
Kommentar på första kvartalet 2024: AI fortsatt i förarsätet
Uppdatering på plats i Dubai
Kommentar på tredje kvartalet 2023: Stigande obligationsräntor signalerar turbulenta tider
Kommentar på andra kvartalet 2023: AI, chipkrig och exponentiell tillväxt inom solkraft