Innehållet på den här sidan är marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Uppdatering på plats i Dubai

Head of Frontier Markets, Emre Akcakmak, CFA och senior analytiker, Alexander Gyllenberg vår nya medarbetare i Investment Management teamet, delar med sig av sina insikter direkt från Dubai. De har rest runt i Mellanöstern under veckan och träffat företag, deltagit i konferenser och fått värdefulla marknadsinsikter.

En uppdatering direkt från Dubai med Emre Akcakmak, CFA och Alexander Gyllenberg.

Relaterade artiklar

Kommentar på första kvartalet 2024: AI fortsatt i förarsätet
Uppdatering från Kina - finns det positiva tecken inför Drakens År?
Kommentar på fjärde kvartalet och helåret 2023: ett anmärkningsvärt starkt år
Unveiling Excellence: East Capital Awards 2023 go to ebebek, Empower, FinVolution Group and Mytilineos
Kommentar på tredje kvartalet 2023: Stigande obligationsräntor signalerar turbulenta tider